Values Management®-workshop

Values Management®-workshop

Waarde(n)volle training

Wat drijft u in uw job? Welke waarden staan bij u hoog in het professionele vaandel? Het antwoord hierop lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. Katelijne Rotsaert helpt u in de Values Management®-workshop uw belangrijkste motieven aan de oppervlakte te brengen. De Values Management®-tool is gebaseerd op het onderzoek van doctor Clare Graves, dat verder uitgewerkt werd door Don Beck en Christopher Cowan. Zij gaven dit gedachtengoed de naam Spiral Dynamics®. Een gevalideerde vragenlijst geeft u inzicht in uw drijfveren.

Values Management®-workshop: ontdek wat aan de basis ligt van gedrag

Ja, het is belangrijk om uw eigen drijfveren helder voor ogen te houden. Maar éven cruciaal om die van uw collega’s en leidinggevenden te kennen. Dat maakt de Values Management®-training zo interessant. U werkt beter samen en communiceert vlotter als u weet wat de ander beweegt. Katelijne werkt tijdens de opleiding dan ook rond verschillen in waarden en het effect op uw professionele situatie. Binnen teams en binnen organisaties zullen bepaalde waarden meer vertegenwoordigd zijn dan andere. Deze tool is één van de weinigen die aandacht heeft voor zowel het individu als de omgeving waarin dat individu functioneert. Soms vindt u uw persoonlijke drijfveren terug in de omgeving of organisatie waarin u werkt, soms veel minder. In deze training wordt duidelijk wat in beide situaties de troeven en uitdagingen zijn, zowel voor uzelf als voor de organisatie waarin u werkt.

Values Management®-workshop: welk objectief voor úw training?

U hebt zelf de hand in uw workshop. Katelijne bouwt uw Values Management®-training op rond thema’s of doelstellingen die u zelf kiest. Zo werkt u rond:

  • leiden en omgaan met verandering voor een individu
  • leiden en omgaan met verandering voor een team
  • verandering op touw zetten en leiden: inschatten hoe groot of haalbaar een beoogde verandering is en omgaan met verandering die dreigt te mislukken
  • zelfinzicht vergroten
  • communicatie en samenwerking tussen collega’s, binnen en tussen teams
  • vormen van een nieuwe groep bij fusies of acquisities

Daarnaast integreert Katelijne Values Management® als instrument ook in:

Interesse om zelkennis en samenwerking in uw organisatie te verbeteren?

Contacteer Katelijne Rotsaert (+32 494 16 43 13)