Getuigenissen

Getuigenissen

“Ik heb meermaals met Katelijne gewerkt (change, coaching, team building). Dankzij haar grote luisterbereidheid, leeft ze zich snel in en maakt ze het verschil met heel pragmatische en trefzekere aanpak. Door haar rijke ervaring in vele bedrijven met mensen op vele niveaus (van CEO tot blue collar) slaagt ze erim om op een niet-offensieve wijze mensen op vele echelons bij haar gedachtengang te betrekken.”

Klaas Decuyper – (former) General Manager, Grohe Belgium

“Met haar verbluffende luistervaardigheid kan Katelijne de specifieke behoeften van groepen goed begrijpen en oplossingen voorstellen die echt passen binnen onze organisatie.”

Evelyne Van Vosselen - Learning Leader, Ingersoll Rand

“Vlaamse Liga tegen Kanker heeft met Katelijne samengewerkt in de vorm van een reeks workshops over het Nieuwe Werken, Het ging daarbij vooral om “change management” : de hope & fears, de onzekerheid die dit met zich meebrengt, etc. Wat opviel is dat Katelijne haar opdracht zeer grondig voorbereidde, met oprechte interesse voor de organisatie en de mensen. De workshops zelf waren een schot in de roos, en werden ook als dusdanig gescoord. Katelijne neemt de tijd om goed te luisteren, en bereikt een stevige verbinding met de deelnemers. Omgekeerd spreekt Katelijne zelf vanuit een diepe expertise, met veel kennis van zaken en dat dwingt respect af. Het resultaat mag er zijn : veel van de aangereikte kaders & modellen duiken nu spontaan op : tijdens overleg, in projecten, etc. Het was een erg fijne ervaring om met Katelijne samen te werken.”

Peter De Grooff – Directeur Interne Zaken, Vlaamse Liga tegen Kanker

"In augustus 2014 had ik samen met collega teamleden het geluk een opleiding “Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren” te “moeten” ondergaan van onze directeur. Vanaf het begin van de opleiding verdween het gevoel om in een verplichte opleiding te zitten door de aangename , gemoedelijk en toch professionele aanpak van mevrouw Rotsaert. Als teamleider heb ik een andere stijl dan mijn collega teamleiders maar toch kwam het besef dat het kunnen geven van een goede beoordeling van medewerkers begint bij jezelf. Het zelf ervaren van gemeende complimenten , het zelf bekomen van een gezonde motivatie en dit met een minimum aan “pijn” en een schepje plezier bezorgde me een betere kijk in het voeren van een optimaler teamgevoel. Eigenlijk was de opleiding niet voor mijn teamleaden maar vooral om mezelf het besef te geven dat wat je geeft je ook terugkrijgt. Ik heb zelf een aantal interessante aspecten geleerd maar ik besefte ook dat ik goed bezig ben door mijn team het nodige respect te geven. Mevrouw Rotsaert is door haar ervaring de ideale persoon om eens tot zelfreflectie te komen en om je tijdens de opleiding dingen te doen beseffen waarbij je anders nooit zou stilaan maar die heel belangrijk zijn in een professionele omgeving."

Stefan Wuyts – ICT Strategie Adviseur, Autonoom Provinciebedrijf VERA

"Ik wil je nog eens bedanken voor de opleidingen die ik van jou gekregen heb. Galeria Inno slaagt er steeds in om voor ons de juiste vormingen te kiezen. De inhoud van een opleiding is echter maar 1 factor van het succes van zo ’n sessie. Veel belangrijker voor mij is echter de wijze dat dit naar mij toe wordt gebracht. Ik durf te zeggen dat ik blij ben als ik jou naam zie staan op de agenda. Ik weet dan dat de vorming gaat gegeven worden door iemand die leeft voor haar job en dan ook niet alleen de vorming geeft maar die dat ook uitademt. Ik bedoel hiermee dat jij je volledig inleeft in zowel de leerstof , het bedrijf dat zich inschreef en last en not least …. de persoon die voor je zit."

Peter Vanroy, Storemanager Galeria INNO Louise

"Katelijne Rotsaert heeft de kunst om deelnemers aangenaam te onthalen en van bij het begin een ontspannen en constructieve sfeer te scheppen. Niettemin legt ze het kader vast en houdt haar objectief voor ogen. Ze is een geweldige katalysator en brengt de condities samen voor een efficiënt teamwerk. Ze is heel alert en ontdekt wanneer ze moet doorvragen voor een doorgronde analyse t.b.v. een resultaatgerichte samenwerking. Ik hou een zeer goede herinnering van haar begeleiding die het team hechter heeft gemaakt waarin de complementariteit van de leden ten volle kon benut worden."

Sébastien Hagenaers, Projects Manager, SEW Eurodrive