Systemic and Inclusive Leadership

Waarom investeren in Systemisch en Inclusief Leiderschap?

Het gedrag van mensen wordt niet enkel bepaald door hun persoonlijkheid, geschiedenis, waarden, talenten en vaardigheden, … maar ook door de context en interactie met anderen.

Wellicht heeft u zelf al de ervaring gehad, dat u in het ene team eerder de lead neemt en in een ander team meer een volger bent. Of dat u in het ene project degene bent die structuur brengt en in een ander project eerder waakt over de onderlinge relaties en betrokkenheid.

U bent dezelfde persoon met dezelfde eigenschappen, voorkeuren, talenten, … hoewel u verschillend gedrag kan stellen en andere rollen kan innemen, afhankelijk van de context, of het grotere geheel, waarin u zich bevindt.

We zijn als individuen beïnvloed door dat grotere geheel (de groep, het team, de afdeling, de organisatie, de sector, …) en wat er ontstaat als die specifieke groep samen is. En tegelijk dragen we elk als individu ook bij tot dat grotere geheel en zijn collectieve eigenschappen, gewoonten en functioneren.

Als u als leidinggevende weet hoe u met een groep als geheel kan werken en niet elk lastig thema in opeenvolgende één op één interacties moet oplossen, wint u aan efficiëntie én effectiviteit.

Organisaties, die systemisch en inclusief leiderschap ontwikkelen, zijn in staat een impact te hebben op grotere gehelen (team, afdeling, organisatie) via een andere kijk op wat er zich afspeelt in samenwerkingen en hebben een waaier aan interventies om de “onderstroom” positief te beïnvloeden en collectieve intelligentie aan te boren.

Dat laatste is geen overbodige luxe in deze complexe tijden, waarin de wereld, sectoren, technologie, markten, …steeds sneller evolueren met vaak ambigue trends. Ook de toenemende diversiteit (cultuur, generatie, gender, specialisatie, …) biedt extra uitdagingen maar tegelijk ook extra kansen voor die organisaties, die deze weten te verzilveren.

Systemisch en Inclusief Leidinggeven stelt u in staat om uzelf, uw team en uw organisatie naar een hoger niveau te tillen.Wat kan u leren onder de noemer "Systemisch en Inclusief leidinggeven?

 • U ziet “het geheel
  U bent in staat uit te zoemen van de individuele teamleden naar het hele relatienetwerk binnen en rond het team, en binnen en rond uw bedrijf. Het geheel zien, betekent ook dat u als leidinggevende een beeld hebt van de toekomst, zicht op het heden, en erkenning van het verleden. Door dit perspectief krijgen uw inspanningen meer effect voor uw klanten en meer impact voor uw organisatie.
 • U neemt uw plek in als leider en dient uw team / uw organisatie.
  Dat betekent dat u uw team in evenwicht houdt, versterkt en op een hoger niveau tilt. Dit doet u zonder te vervallen in uw eigen patronen. Patronen zijn gedragingen die u gewoon bent te doen omdat u het zo geleerd hebt in vroegere samenwerkingsverbanden of in uw familie. Door de “juiste plek” in te nemen zal u krachtigere resultaten halen MET de mensen die u leidt.
 • U ontwikkelt Collaborative Intelligence als leidinggevende. COLLABQ is:
  • Het vermogen om waar te nemen wat er gebeurt als mensen samen zijn (WE-awareness) en wat er dan ontstaat aan (bedoelde en onbedoelde) dynamiek, sfeer, rolverdeling, rangorde, inzichten, resultaten, …
  • De kennis en de kunde om organisaties en teams te zien als een “levend systeem” van mensen en hen bewust te laten groeien naar een hoger niveau van samenwerken voor een gemeenschappelijk doel (of purpose)
  • Een (levens-)houding van openheid en nieuwsgierigheid voor wat “anders” is.
 • U komt met een team tot besluitvorming die ieders kennis en inzichten aanboort en komt zo tot wijzere besluiten die uw klanten en de toekomst van uw organisatie ten goede komen. U creëert betrokkenheid én overwint de valkuil van groepsdenken in teams.
 • U wisselt bewust af in de rol en positie van waaruit u leiderschap inzet.


Leadership training en executive coaching: het ultieme doel

Met Systemic & Inclusive Leadership doorbreekt u de status quo.

Het stelt u in staat om uw medewerkers, team(s) en organisatie zichzelf steeds opnieuw te laten transformeren opdat ze blijvend meerwaarde kunnen bieden in onze snel veranderende wereld.

Die meerwaarde kan drievoudig zijn: meerwaarde voor (interne en/of externe) klanten, meerwaarde voor medewerkers en meerwaarde voor de samenleving. En dit terwijl uzelf authentiek kan zijn én in beweging blijft.


Verschillende paden

Crescente Consult ontwikkelt Systemic & Inclusive Leadership langs verschillende paden: via een opleiding op maat in uw bedrijf, afdeling of team of via individuele coaching.

Interesse om van gedachten te wisselen over deze nieuwe benadering van leiderschap en change management?
Of om eens af te toetsen of wij iets voor elkaar kunnen betekenen?Wat klanten vertellen

Ik heb meermaals met Katelijne samengewerkt. Ze begeleidde change management trajecten, coachte onze managers en deed ons grote stappen vooruit zetten in teambuilding. Katelijne heeft een grote luisterbereidheid, leeft zich snel in en maakt het verschil met een trefzekere en pragmatische aanpak. Ze heeft een rijke ervaring in vele bedrijven met mensen op vele niveaus (van CEO tot blue collar). Daardoor slaagt ze er in om op een niet-offensieve wijze mensen op vele echelons bij haar gedachtengang te betrekken en te engageren.”

Klaas Decuyper, General Manager, Grohe BelgiumVraag nu uw gratis LEADERSHIP CHECKLIST aan: Hoe ontwikkeld is uw leiderschap? 36 checkpoints

Interesse in deze nieuwe benadering van leiderschap en change management?

Contacteer Katelijne Rotsaert