Teamcoaching: groei met uw team naar duurzaam succes

Herkent u deze uitdagingen in uw organisatie?

  • We hebben harde werkers en veel talent in onze organisatie. En toch behalen we niet of onvoldoende het gewenste resultaat. We excelleren niet. We slagen er te weinig in onze strategie en be(doel)ing te realiseren.
  • Maatschappij, technologie en klanten veranderen zo snel en wij spelen er onvoldoende snel op in.
  • Onze communicatie faalt. We communiceren onvoldoende binnen en tussen teams waardoor we misverstanden, fouten en kosten creëren.
  • Er zijn teveel meetings waarin we naast elkaar praten en daardoor weinig creativiteit en resultaat opleveren.
  • Projectteams maken te weinig vooruitgang. Energie en creativiteit gaan verloren door sluimerende of open conflicten.
  • Change management faalt. We proberen nu al zolang om meer klantgericht of innovatief of … te worden en dit lukt niet. Sinds reorganisatie X of verandering Y lijken mensen zelfs minder verantwoordelijkheid te nemen en verliezen we betrokkenheid.

Directie, executive managers en team leaders zijn gevormd om hun organisaties als machines te zien en te leiden.
Daardoor ervaren ze een verlies aan wendbaarheid, focus en engagement in hun teams en organisatie.
Dit “machine paradigma” werkt niet meer.

En dan nu het goede nieuws!

Er bestaan kennis en methodes om WIJZER SAMEN TE WERKEN.

Ik noem die Collaborative Intelligence of COLLABQ®.
Het ontwikkelen van deze intelligence als team of organisatie is een slimme weg om bovenstaande uitdagingen (en andere…) te overwinnen.

Collaborative Intelligence helpt u met grote stappen vooruit

Collaborative Intelligence (COLLABQ®) is :

  • Het vermogen om waar te nemen wat er gebeurt als mensen samen zijn (WE-awareness) en wat er dan ontstaat aan (bedoelde en onbedoelde) dynamiek, sfeer, rolverdeling, rangorde, inzichten, resultaten, …
  • De kennis en de kunde om organisaties en teams te zien als een “levend systeem” van mensen en hen bewust te laten groeien naar een hoger niveau van samenwerken voor een gemeenschappelijk doel (of purpose).
  • Een (levens-)houding van openheid en nieuwsgierigheid voor wat “anders” is.

Via mijn teamcoaching ontwikkelt u Collaborative Intelligence als skill en als mindset.
Dit is niet alleen een troef voor leider maar voor iedereen in teams en samenwerkingsverbanden.

Lees hier waarom COLLABQ juist nu zo belangrijk is.

Drie maal effectief

Dit betekent dat u met teamcoaching niet alleen aan de uitdagingen werkt die de aanleiding vormen voor de teamcoaching maar dat u tegelijk handvaten, kennis en kunde opdoet die u als team vooruit zullen helpen in nieuwe situaties. En daarenboven de individuele teamleden de verworven inzichten ook nog kunnen inzetten in andere (professionele) samenwerkingsverbanden zoals met interne en externe klanten, projecten, …

Het ultieme doel

Het ultieme doel van mijn benadering - Transformational & Systemic Teamcoaching - is uw teams in staat te stellen om zichzelf te veranderen en te transformeren in afstemming met de brede, steeds veranderende context. Tot die context behoren o.m.: de hele organisatie, de markt en de maatschappij

Dit transformeren of zichzelf vernieuwen heeft als doel blijvend meerwaarde te kunnen bieden aan (interne en/of externe) klanten, aan de toekomst van de organisatie, aan zinvol werk voor medewerkers en aan de samenleving als geheel.

Hoe

Elke potentiële samenwerking start met een vrijblijvend gesprek, waarin u mij uw vraag, aanleiding en context kan voorleggen. We bespreken of teamcoaching het meest geschikte initiatief is.

U krijgt een zicht op mijn concrete aanpak. Op die manier kan u beslissen of teamcoaching met mij uw team of organisatie vooruit helpt.

Wat klanten vertellen

"Katelijne Rotsaert verstaat de kunst om van bij het begin een ontspannen en constructieve sfeer te scheppen. Niettemin legt ze het kader vast en houdt ze haar objectief stevig voor ogen. Ze is een geweldige katalysator en brengt alle condities samen voor een efficiënt teamwerk. Ze is heel alert en ontdekt wanneer ze moet doorvragen voor een doorgronde analyse die een resultaatgerichte samenwerking versterkt. Ik hou een zeer goede herinnering aan haar begeleiding. Ze maakte ons team veel hechter waardoor we de complementariteit van de leden nu ten volle kunnen benutten."

Sébastien Hagenaers, Projects Manager, SEW Eurodrive

Lees meer getuigenissen van klanten

Teamcoaching: maak van uw groep een team
Teamcoaching: maak van uw groep een team
Teamcoaching: maak van uw groep een team

  • Vraag nu uw gratis TEAMS CHECKLIST aan: Is uw team futureproof? 37 checkpoints