Teamcoaching: maak van uw groep een team

Teamcoaching: groei met uw team naar duurzaam succes

Herkent u deze uitdagingen in team work?

  • We hebben harde werkers en veel talent in onze organisatie. En toch behalen we niet of onvoldoende het gewenste resultaat. We excelleren niet. We slagen er te weinig in onze strategie en be(doel)ing te realiseren.
  • Maatschappij, technologie en klanten veranderen zo snel en wij spelen er onvoldoende snel op in.
  • Onze communicatie faalt. We communiceren onvoldoende binnen en tussen teams waardoor we misverstanden, fouten en kosten creëren.
  • Er zijn teveel meetings waarin we naast elkaar praten en daardoor weinig creativiteit en resultaat opleveren.
  • Projectteams maken te weinig vooruitgang. Energie en creativiteit gaan verloren door sluimerende of open conflicten.
  • Change management faalt. We proberen nu al zolang om meer klantgericht of innovatief of … te worden en dit lukt niet. Sinds reorganisatie X of verandering Y lijken mensen zelfs minder verantwoordelijkheid te nemen en verliezen we betrokkenheid.

Directie, executive managers en team leaders zijn gevormd om hun organisaties als machines te zien en te leiden. Daardoor ervaren ze een verlies aan wendbaarheid, focus en engagement in hun teams en organisatie. Nieuwe strategieën haperen en veranderingsprojecten falen. Dit “machine paradigma” werkt niet meer.

Wilt u deze uitdagingen overwinnen? Dan is het ontwikkelen van collaborative intelligence in uw team of organisatie een slimme weg.

Collaborative Intelligence helpt u met grote stappen vooruit

Collaborative Intelligence (COLLABQ) is :

  • Het vermogen om waar te nemen wat er gebeurt als mensen samen zijn (WE-awareness) en wat er dan ontstaat aan (bedoelde en onbedoelde) dynamiek, sfeer, rolverdeling, rangorde, inzichten, resultaten, …
  • De kennis en de kunde om organisaties en teams te zien als een “levend systeem” van mensen en hen bewust te laten groeien naar een hoger niveau van samenwerken voor een gemeenschappelijk doel (of purpose).
  • Een (levens-)houding van openheid en nieuwsgierigheid voor wat “anders” is.

In onze programma’s leert u collaborative intelligence te ontwikkelen als skill en als mindset. We leren u om uw organisatie te zien en aan te pakken als een levend menselijk systeem. Het helpt u met grote stappen vooruit bij uw leadership en effectief change management. U (her)ontdekt de belangrijkste bronnen om uw team en uw organisatie duurzaam te doen groeien en te transformeren.

Wat klanten vertellen

"Katelijne Rotsaert verstaat de kunst om van bij het begin een ontspannen en constructieve sfeer te scheppen. Niettemin legt ze het kader vast en houdt ze haar objectief stevig voor ogen. Ze is een geweldige katalysator en brengt alle condities samen voor een efficiënt teamwerk. Ze is heel alert en ontdekt wanneer ze moet doorvragen voor een doorgronde analyse die een resultaatgerichte samenwerking versterkt. Ik hou een zeer goede herinnering aan haar begeleiding. Ze maakte ons team veel hechter waardoor we de complementariteit van de leden nu ten volle kunnen benutten."
Sébastien Hagenaers, Projects Manager, SEW Eurodrive

Lees meer getuigenissen van klanten

Het ultieme doel

Het ultieme doel van onze benadering - Transformational & Systemic Team Coaching - is uw teams in staat te stellen om zichzelf te veranderen en te transformeren in afstemming met de brede, steeds veranderende context. Tot die context behoren o.m.: de hele organisatie, de markt, de en de maatschappij

Dit transformeren of zichzelf vernieuwen heeft als doel om blijvend meerwaarde te kunnen bieden aan (interne en/of externe) klanten, aan de toekomst van de organisatie, aan zinvol werk voor medewerkers en aan de samenleving als geheel.

Teamcoaching: maak van uw groep een team
Teamcoaching: maak van uw groep een team
Teamcoaching: maak van uw groep een team

Vraag nu uw gratis TEAMS CHECKLIST aan: Is uw team futureproof? 37 checkpoints