Motivatietest met vele toepassingen: Reiss Motivation Profile©

Het Reiss Motivation Profile© (RMP) is gebouwd op het onafhankelijk, wetenschappelijk motivatieonderzoek van professor Steven Reiss PhD. De RMP- vragenlijst is de eerste valide motivatietest om iemands intrinsieke motivatie en waarden in kaart te brengen. Het RMP voldoet aan de 5 hoogste wetenschappelijke criteria voor valide wetenschappelijke testen.

Intrinsieke motivatie en waarden

Mensen worden gemotiveerd door wat ze waardevol vinden. Bewust of onbewust sturen waarden en overtuigingen ons gedrag. En dat in alle aspecten van ons leven. Het is bijzonder handig om te achterhalen wat we nu echt willen bereiken in ons leven en ons werk. Zowel voor het ontwikkelen van zelfkennis (je weet wel: het begin van alle wijsheid…) als voor het effectief en wijs samenwerken.

Iedereen in de wereld wil hetzelfde, of toch niet?

Professor Steven Reiss en zijn team verzamelden jarenlang data via interviews op verschillende continenten. Via factoranalyse, een statistische wiskundige techniek ontdekten ze dat mensen overal ter wereld hetzelfde belangrijk vinden. Ze onderscheidden 16 clusters van psychologische basisbehoeften (en hun tegenpolen = 32 clusters).

Maar het is niet omdat we allemaal iets herkennen in de 32 clusters dat we dit allemaal in dezelfde mate nastreven.

We zijn allemaal uniek in de prioriteit van onze motivatoren en dus aan wat er in ons werk en leven écht toe doet. Hoeveel en hoe vaak we deze waarden en psychologische behoeften willen voldoen, verschilt tussen mensen. Het Reiss Motivational Profile© brengt deze verschillen ook in kaart.

Reiss Motivation Profile©: waarom hiervoor kiezen?

We zijn bijzonder enthousiast om vele redenen. Hier noem ik er vijf belangrijke.

  1. Het instrument geeft een genuanceerd en breed beeld over de aanwezigheid en intensiteit van 32 behoeften (veel meer dan de 2, 4 of 8 dimensies die heel wat gekende typologieën omvatten). Handig voor leiders, teams en iedereen die samenwerkt.

  2. Mensen worden niet vastgezet in een hokje: kleur, letter of typologie. Dit past in onze overtuiging dat mensen hun gedrag (kunnen) aanpassen aan situatie, context en groep.

  3. Uit het resultaat kan ook afgeleid worden welke combinatie van drijfveren tot interne spanningen en intern conflict kunnen leiden. Dergelijk intern conflict leidt dan soms tot gedrag als: rijden met de rem op. Mensen geven aan bepaalde doelen te hebben en toch slagen ze er niet in om die te bereiken. Door de vinger te kunnen leggen op waar de oorzaak ligt, ontstaan inzichten en werkbare oplossingen.

  4. Het resultaat van de vragenlijst zorgt ervoor dat in individuele coaching coachee en coach sneller in staat zijn om in gesprek te gaan over de essentie van wat er speelt. Dit is efficiënt en effectief voor het proces.

  5. De degelijke wetenschappelijke onderbouw. Het onderzoek is niet gevoerd om een business of HR tool te maken.

Reiss Motivation Profile©: toepassing?

Er zijn heel wat toepassingsmogelijkheden: van de begeleiding van topsporters, relatie- en familiecoaching tot studiekeuze.

Als gecertificeerd Reiss Motivation Profile© master bieden wij het instrument aan ter ondersteuning van:


Vraagt u zich af hoe het Reiss Motivation Profile® zich onderscheidt van andere tools zoals MBTI®, Insights®, DISC©, … en wat u waarvoor het best kan inzetten?
Contacteer me voor een vrijblijvend gesprek.

Meer info over Reiss Motivation Profile© op: www.idspublishing.com en www.rmp-bene.com