Ondersteuning bij groei en ambitie

Ondersteuning bij groei en ambitie

“Het is niet de berg die we overwinnen, maar onszelf.” (Sir Edmund Hillary)

Ondersteuning bij uw groei en ambities

Om dat stapje verder te zetten of dat extra duwtje te geven helpt het vooraf uw weg uit te stippelen. Coacht Katelijne Rotsaert u of uw collega? Dan werkt zij als individuele coach vooral aan zelfsturing –naast de vooropgestelde doelen. Het ontbreekt veel mensen aan de ervaring om een eigen koers uit te zetten. En die daarna ook te realiseren. Individuele coaching helpt om de vleugels uit te slaan.

Individuele begeleiding, afgestemd op uw organisatie

Katelijne stemt haar individuele coaching altijd af op de context en organisatie waarbinnen u werkt. U geeft zelf aan waaraan u graag wil werken. In kader van uw professionele rol, maar bijvoorbeeld ook om een betere balans te creëren tussen uw professionele en privé-leven. Als organisatie ondersteunt u via individuele coaching uw collega of teamlid in zijn rol. Zo geeft u hem of haar een leerkans, afgestemd op zijn of haar persoon, situatie en omgeving.

Actie en effect

Nieuwe inzichten? Ja, maar u wilt ook en vooral zichtbaar ander gedrag. Wel, u of uw collega vindt bij Katelijne Rotsaert een klankbord en nieuwe inzichten maar daarbij blijft het niet. Individuele coaching focust op actie én resultaat. De coach laat de coachee ‘actie’ definiëren én ermee experimenteren. In de volgende sessie worden die ervaringen besproken en wat er verder nog nodig is voor blijvend succes.

Methodieken

Voor de individuele coachingsessies put Katelijne uit de volgende methodes:

Soms wordt ook gebruik gemaakt van zelfkennis-tools zoals:

Katelijne schetst hier enkele situaties waarin zij individuen heeft gecoacht.

Kan u, of een van uw medewerkers, coaching gebruiken?

Contacteer Katelijne Rotsaert (+32 494 16 43 13)