Coachend Leidinggeven

Waarom investeren in Coachend leiderschap?

Als mensen in organisaties erin slagen om hun organisatie duurzaam succesvol te maken, dan lukt dit omdat ze blijvend bijleren, evolueren en groeien.

Op die manier kunnen zowel individuele medewerkers als de organisatie in een veranderende context relevant blijven.

Dit betekent dat leidinggevenden ook een rol hebben in het uitdagen en begeleiden van hun teamleden om te blijven groeien en sterkten te ontwikkelen.

Leidinggevenden dansen tussen twee polen: enerzijds resultaatgericht bijdragen op (korte termijn) aan de organisatie en snel oplossen van issues en hindernissen en anderzijds coachend bijdragen op (middellange termijn) aan de ontwikkeling van het team en de individuele teamleden.

Daarbij hoort ook mensen uitnodigen om zich te verbinden met het gemeenschappelijke doel, betekenis te laten vinden in hun werk en samen paden voor verdere ontplooiing ontdekken.

Organisaties, die coachend leidinggeven betrachten, hebben aandacht voor de verbinding tussen de missie, lange termijn doelen en waarden van hun organisatie en wat individuele medewerkers drijft en willen bereiken.

Er wordt weleens gezegd dat medewerkers geen organisaties verlaten maar wel hun “bazen”. Dit is uiteraard wat overdreven maar… in een globalere arbeidsmarkt met meer (remote) opportuniteiten voor medewerkers, een extra reden om te investeren in coachend leidinggeven.

Wat kan u leren onder de noemer "coachend leidinggeven?

  • U ontwikkelt gespreksvaardigheden, waarmee u afspraken kan maken over doelen en resultaten, over wat mensen motiveert of afremt, over “lastige” onderwerpen, …
  • U weet hoe u kan beslissen of u een issue snel en effectief oplost of de gelegenheid aangrijpt als een leerkans.
  • U krijgt een zicht op verschillende types van coaching en weet wanneer welke vorm ingezet kan worden
  • U weet hoe u met heel verschillende mensen verbinding kan maken, een vertrouwensrelatie opbouwen en samenwerken.
  • U kan betekenis geven aan het werk van mensen.
  • U weet hoe ontwikkelingsgerichte feedback te geven.
  • U ontwikkelt een coachingsattitude en heeft een aantal vaardigheden geoefend.


Crescente Consult ontwikkelt Coachend leidinggeven langs verschillende paden: via een opleiding in groep of team op maat van uw bedrijf, afdeling of team én via individuele coaching.

Klanten aan het woord

Ik wilde coachingtools leren kennen en onder de knie krijgen door te oefenen. En dat was het geval. De groep nodigde uit tot openheid en vertrouwen, wat uiteraard een vereiste is in zulke opleidingen. Met dank aan de sterke trainer met heel veel ervaring en kennis in het vak.

Sofie Bevernage, HR Business Partner, Aquafin

Weer een enorme sprong vooruit in mijn eigen ontwikkeling van intermenselijke relaties. Ook duidelijk inzicht in wat coaching eigenlijk is. Een openbaring!

Kristof Teughels, Coax Support, Telenet

Zeer interessante opleiding waarvan de aangereikte handvaten zeer snel in praktijk kunnen worden ingezet, zowel professioneel als privé. De vele herkenbare praktijkvoorbeelden resulteerden in een sterke opleiding, gebracht door een docent met expertise.

Hans Petereyns, Technical Support Engineer, Arteco


Vraag nu uw gratis LEADERSHIP CHECKLIST aan: Hoe ontwikkeld is uw leiderschap? 36 checkpoints

Meer doen met coachend leidinggeven?

Contacteer Katelijne Rotsaert