Teamcoaching: maak van uw groep een team

Teamcoaching: maak van uw groep een team

“A camel is a horse designed by a committee.” (Winston Churchill)

Zet mensen samen en u krijgt geluid. Vaak klinkt het als muziek, maar soms is het lawaai. Hard en vals. In het ideaalscenario krijgt u een harmonisch orkest. Loopt het in uw organisatie weleens verkeerd op dat vlak? Katelijne Rotsaert helpt het team de knopen te (h)erkennen en te ontwarren. Ze stimuleert de creativiteit van het team om succesvol samen te werken.

Begeleiding van úw team = vertrouwen creëren

Smelten twee structuren samen in één grotere holding? Dan worden bestaande teams dikwijls door elkaar gegooid. Oude leden vallen weg, nieuwe leden stromen toe. Elk team heeft zo zijn eigen manier van werken en communiceren. Komt daar verandering in? Dan ontstaan er vaak spanningen, misverstanden, … Hoe een teamcoach u hierbij helpt? De eerste en belangrijkste stap is bouwen aan het vertrouwen. Ieder groepslid vertelt hoe hij of zij de verandering of groepsdynamiek ervaart, wat zijn of haar verwachtingen zijn, enz. Liggen alle kaarten open op tafel? Dan wordt het gemakkelijker om lastigere thema’s aan te breken. De groep maakt gezamenlijk afspraken over besluitvorming en de communicatie daarover. Duikt er nieuwe conflicten op? Ook daarmee leert de groep constructief omgaan, dankzij de teamcoach.

Uw team leert zichzelf kennen

Krijgt een team een andere bestemming binnen uw bedrijf? En ervaren zij tegelijk een nieuwe groep als bedreigend? Sommige personen raken hierdoor verlamd, anderen gaan dan weer overcompenseren. Hoe Katelijne Rotsaert hiermee aan de slag gaat? Als teamcoach houdt zij uw team een spiegel voor. Teamleden krijgen een zicht op hoe zij functioneren als team. Hoe gaan ze als team om met de nieuwe situatie? En wat is hun reactie? Katelijne gidst uw team tot ze een gezamenlijke visie bereiken over:

  • wie ze zijn als team
  • wat ze aan uw organisatie willen bieden
  • hoe ze dat gaan doen

De teamcoach maakt van ‘zij’ ook ‘wij’

Binnen of tussen teams ontstaat al snel een wij-zij-gevoel. De teamcoachingsessies met Katelijne creëren een omgeving waarin teamleden naar elkaar toegroeien. Collega’s leren de uitdagingen van de andere benoemen en erkennen. Resultaat? De groepen waarderen elkaar meer en tillen uw organisatie nu sámen naar een hoger niveau. Uw extra voordeel? Teamleden nemen deze inzichten mee naar andere samenwerkingsverbanden, waardoor ze hun verhoogde “relatie en samenwerkingsintelligentie” kunnen inzetten in de verschillende (project-)teams en werkgroepen waar ze deel van uitmaken, nu en in de toekomst.

Opstart en tools

Katelijne bevraagt de leden van uw team via intake-gesprekken en vragenlijsten. Tijdens de sessies maakt de teamcoach onder andere gebruik van volgende methodes en invalshoeken:

Wilt u bovendien de diversiteit en complementariteit van de teamleden benadrukken? Dan kan één van volgende tools gebruikt worden: MBTI®, MTRi®, DISC®, StrengthsFinder®, of Valuesmanagement®.

Katelijne schetst hier enkele situaties waarin zij teams heeft gecoacht.

Teamcoaching: maak van uw groep een team
Teamcoaching: maak van uw groep een team
Teamcoaching: maak van uw groep een team

Kunnen uw teams coaching gebruiken?

Contacteer Katelijne Rotsaert (+32 494 16 43 13)