Teamcoaching: maak van uw groep een team

Teamcoaching: maak van uw groep een team

Herkent u één of meer van volgende uitdagingen?

 • Heel wat mensen in uw organisatie werken hard maar dat leidt (nog) onvoldoende tot het gewenste resultaat of de bedoeling/ purpose van uw organisatie.
 • We hebben knappe mensen en talenten aan boord maar dat leidt (nog) niet tot excellent team resultaat?
 • We spelen (nog) onvoldoende snel in op veranderingen en trends bij onze klanten, in de technologie, in de maatschappij.
 • We communiceren onvoldoende binnen en tussen teams waardoor we misverstanden, fouten en kosten creëren.
 • We houden teveel meetings die weinig energie of resultaat opleveren. Er wordt naast elkaar gepraat maar er ontstaat weinig creativiteit in het samen zitten.
 • Veel energie en creativiteit gaat verloren door sluimerend of open conflict tussen individuen of tussen teams.
 • Sinds de reorganisatie “X” of de verandering “Y” lijken mensen steeds minder verantwoordelijkheid te nemen of lijken minder betrokken of zijn er meer conflicten of…
 • Het nieuw samengestelde team functioneert niet goed (genoeg).
 • Het projectteam maakt geen voortgang.
 • We proberen nu al zolang om meer (klantgericht, innovatief, … ) te worden en dit lukt niet.

Wil uw organisatie en uw teams deze uitdagingen overwinnen? Dan is het ontwikkelen van collaborative intelligence (COLLABQ) in uw team of organisatie een slimme weg.

Collaborative Intelligence (COLLABQ) definiëren wij als :

 • Het vermogen om waar te nemen:
  • wat er gebeurt als mensen samen zijn (WE-awareness)
  • wat er dan samen gecreëerd wordt aan (bedoelde en onbedoelde) dynamiek, sfeer, rolverdeling, rangorde, inzichten, resultaten, …
 • De kennis en de kunde om:
  • zo’n “levend systeem” van mensen (team, organisatie) bewust te laten groeien en ontwikkelen naar een volgend niveau in samenwerking voor een gemeenschappelijke bedoeling (of purpose).
 • Een (levens-)houding van openheid en nieuwsgierigheid voor wat “anders” is.

Ontwikkelen en inzetten van collaborative intelligence is niet enkel een skill en mindset voor leiders maar voor iedereen in samenwerkingsverbanden.

Voor wie interesse heeft in de “vakterminologie”:

U ervaart bij ons een Transformational & Systemic Team Coaching benadering. Deze benadering heeft als ultieme doel dat uw team in staat is om zichzelf constant adequaat te transformeren in relatie tot zijn brede context (organisatie, markt, maatschappij,... ) en in relatie tot de voortdurende change in die context

Teamcoaching: maak van uw groep een team
Teamcoaching: maak van uw groep een team
Teamcoaching: maak van uw groep een team

Kunnen uw teams coaching gebruiken?

Contacteer Katelijne Rotsaert (+32 494 16 43 13)