Teamverhaal 3: Een nieuw oudercomité

03/05/2022 - 14:00


Als teamcoach ben ik vaak een inkijk gegund in "het leven als team" van diverse teams. Elk van deze teams heeft een uitgesproken sterkte en tegelijk ontbreekt ook "iets" om als team duurzaam succesvol te zijn.

Aan de hand van drie teamverhalen, belicht ik een concept of lens om op een systemische manier naar teams te kijken en een team zichzelf te laten "zien". Want een team inzichten laten opdoen over het eigen functioneren is een belangrijke catalysator voor verdere groei en bewuste ontwikkeling naar intelligent(er) teamwerk.

Teamverhaal 1 nog niet gelezen?
Teamverhaal 2 nog niet gelezen?


Teamverhaal 3: Een nieuw oudercomité

Er was eens… niet lang geleden
een oudercomité van de lagere school in Huppeldepup. De meeste leden kenden elkaar al bijna hun hele leven. Ze waren ooit zelf leerling op die school geweest. Later bleven ze elkaar zien in de jeugdbeweging en het jeugdhuis. Toen er een oproep kwam om een afzwaaiend oudercomité op te volgen, was Wim meteen enthousiast. Een paar telefoontjes later, had hij nog 5 geïnteresseerden.

Wat een leuke start! Ze kwamen voor het eerst samen bij Wim thuis.


Op dezelfde golflengte

Als ze elkaar verhalen vertellen over het wel en wee van hun kinderen op school, merken ze dat ze als groep ouders veel gemeen hebben. Ze verwachten gelijkaardige zaken van een school, willen hun kinderen sociaal bewust opvoeden, … Dat voelt heel goed. De woorden ecologisch, sociaal, inclusief… vallen meerdere keren.

Het wordt tijd om wat meer leven in het oudercomité te brengen. Een actieve oudergroep kan zoveel betekenen. Er zijn ideeën voor het vergroenen van de speelplaats (Sofie weet veel van tuinaanleg), Anne zou graag de schoolmuur kleurig schilderen. Wim en Achmed willen het schoolfeest mee organiseren. Pierre denkt aan een feest voor de grootouders. Wat leuk dat het oudercomité hen terug heeft samengebracht!


Aanstekelijk enthousiasme

Na de eerste, gezellige avond wordt een nieuwe bijeenkomst 14 dagen later geprikt. Deze keer zal die bij Sofie doorgaan. Sofie heeft al voor een hapje gezorgd. En ook Achmed had iets lekkers meegebracht. De kinderen van Sofie zijn ook nog op en dus wachten ze nog even om de vergadering te starten. Straks zou de partner van Sofie thuiskomen en zich over de kinderen ontfermen, maar hij is laat. Anderhalf uur later is de vergadering nog niet gestart. Wim geeft aan dat hij morgenochtend vroeg moet vertrekken naar zijn werk en stuurt aan om toch maar eens verder te praten over de plannen voor het oudercomité.

Zo gezegd, zo gedaan. Opnieuw is er veel enthousiasme: “Zouden we niet in plaats van een BBQ een waaier aan vegetarische gerechten aanbieden?” “Zou er niet een georganiseerde beurtrol kunnen opgezet om elkaars kinderen van school op te halen als de naschoolse opvang sluit? “…. De ideeën blijven komen. Intussen is het 22h en keren de meesten huiswaarts. Enkel Achmed is er nog. Hij laat toch even vallen bij Sofie dat het goed zou zijn om volgende keer een keuze te maken welk idee ze als eerste zullen uitvoeren.

Achmed neemt de volgende avond contact op met Wim en uit voorzichtig dat hij het toch wel jammer vond dat de vergadering pas zo laat van start kon gaan. Wim stelt voor om de volgende vergadering wat later te prikken en erop aan te dringen dat iedereen stipt aanwezig is. Zo gezegd, zo gedaan.


Een natuurweek

De volgende bijeenkomst ging weer door bij Wim. Ook voor Wim was het belangrijk om de groep gastvrij te ontvangen en hij had een lekkere ovenschotel voorzien. Tussen klokslag het afgesproken startuur en 15 minuten later waren ze met vier. Sofie liet weten dat een professionele vergadering uitliep en het te laat werd om langs te komen. Achmed kon na enkele pogingen de aandacht van de groep richten op zijn voorstel om een ecologische week te organiseren, waarbij ook de ouders een aantal activiteiten konden mee-begeleiden. Achmed werkt bij Natuurpunt en vertelde over de initiatieven om leerlingen van de Lagere School te boeien. Zijn originele ideeën werden enthousiast onthaald. Ze besloten om de natuurweek in mei te plannen.


De realiteit

We zijn intussen 6 maand verder: de speelplaats ligt er ongewijzigd en grijs bij, ook het bruin van de muur heeft de creatieve plannen overleefd. Het is nu maart en het jaarlijkse schoolfeest komt eraan. Traditioneel neemt het oudercomité een deel van de organisatie op zich. De schooldirectrice stak al even haar licht op bij Wim om te horen wat de voorstellen zijn. Dat was een vervelend moment voor Wim. Ja… over het schoolfeest hadden ze al wel gesproken, Anne kende een vegetarische traiteur maar die bleek nogal duur. En wat had Pierre ook alweer gezegd? Wim dacht dat hij oude caféspelen kon bijeen brengen.

Stel dat u Wim bent, trekker van dit nieuwe oudercomité: wat zou u nu doen? Hier alvast mijn analyse:

Analyse als teamcoach

In dit team ligt de sterkte in de gedeelde waarden en overtuigingen, ook al hebben ze die niet expliciet benoemd. Ze delen de ambitie om als ouders iets te betekenen voor de school en voor het pedagogische project. Allemaal hebben ze veel inspiratie en creatieve ideeën. De gedeelde ambitie en creativiteit voeden de sterke verbinding, de chemie tussen de leden. Ze voelen zich goed als ze samen zijn.

Wat in dit team ontbreekt, is

  • Een duidelijke “start” met besluiten over hoe ze als oudercomité willen functioneren
  • Afspraken m.b.t. rollen en verantwoordelijkheden
  • Duidelijke keuzes maken, prioriteren en beslissingen nemen
  • Elkaar aanspreken als afspraken niet nagekomen worden
  • Vergader discipline


Concept

Eén van onze concepten om naar teams te kijken is de drie niveaus van realiteit*. Elk intelligent team leeft, werkt en functioneert op 3 niveaus van realiteit:

  • Consensus Reality (acties & beslissingen)
  • Essence (chemie & gedeelde passie)
  • Dreaming (waarden & relaties)

In het eerste teamverhaal Alle hens aan dek was vooral het niveau « Consensus Reality » het sterkste, in het tweede teamverhaal van de partners van Bytes Street is het « Essence » niveau het sterkst.

In het oudercomité is het « Dreaming » niveau sterk aanwezig. Het woord droom moet hier worden begrepen als datgene wat het team samen tot stand wil brengen, het project waarbij het betrokken wil zijn. Het gaat over waarden, emoties en relaties in het team. Het « Dreaming » niveau geeft antwoord op de vraag « Hoe ? ». (« Hoe » in de betekenis van waarden, criteria). Hoewel in het oudercomité dit niet zo expliciet wordt benoemd, is het impliciet sterk aanwezig. Ook het « Essence » niveau is sterk. Er is chemie tussen de leden van het oudercomité, er is een gedeelde passie.

De zaken, die ontbreken om een performant oudercomité te worden, zijn overwegend te situeren op het « Consensus Reality » niveau. Dit niveau is nodig om zaken te realiseren, om dromen in een concrete planning om te zetten én uit te voeren. Prioriteren, beslissingen nemen, concrete afspraken maken : wie doet wat, wanneer, etc.


Beschouwing na de drie team verhalen

Elk verhaal liet een team met sterkten en uitdagingen zien. Deze sterkten en uitdagingen kunnen gelinkt worden aan het concept van de « Drie niveaus van realiteit ».

Elk van deze realiteitsniveaus draagt bij tot het duurzaam succes van een team. Als één van de niveaus wordt verwaarloosd, zal dit onvermijdelijk leiden tot een disfunctioneren van het team op korte of lange termijn. De zorg voor het evenwicht van de aandacht voor deze drie niveaus van realiteit ligt bij de teamleider én bij het team.

Als teamcoach maak ik het hele team bewust van wat er op het spel staat en faciliteer het team bij het samen vinden van (nieuw) evenwicht en (nóg) intelligent(er) teamwerk. Deze drie verhalen illustreren samen één uit de waaier van concepten, die ik inzet als organisatie coach.


Bent u geïnteresseerd hoe we concreet uw teams naar een volgend niveau kunnen tillen?
Wil u graag eens sparren over uw team?
Laat van u horen om vrijblijvend van gedachten te wisselen. Neem hier contact met me op.*Concept gebaseerd op het werk van Mindell, één van de inspiratiebronnen voor het systemisch coachen van teams - Tekening Yvet Beckers.
Auteurs: Mireille Bavré en Katelijne Rotsaert

Download nu uw gratis CHECKLIST TEAMS en ontdek hoe het met uw team gesteld is en waar de verbeterpunten liggen.


Download nu uw gratis CHECKLIST LEADERSHIP en ontdek hoe ontwikkeld uw leiderschap is.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer Katelijne Rotsaert