Teamverhaal 2: "Club van Vijf" worden partners in business

26/04/2022 - 11:46


Als teamcoach ben ik vaak een inkijk gegund in "het leven als team" van diverse teams. Elk van deze teams heeft een uitgesproken sterkte en tegelijk ontbreekt ook "iets" om als team duurzaam succesvol te zijn.

Aan de hand van drie teamverhalen, belicht ik een concept of lens om op een systemische manier naar teams te kijken en een team zichzelf te laten "zien". Want een team inzichten laten opdoen over het eigen functioneren is een belangrijke catalysator voor verdere groei en bewuste ontwikkeling naar intelligent(er) teamwerk.

Teamverhaal 1 nog niet gelezen?

Teamverhaal 2: "Club van Vijf" worden partners in business

Ze zijn met z’n vijf: Paul, Vincent en de anderen…

Ze zijn ontwikkelaar, architect of bedrijfsanalist en ook vijf vrienden, die samen hun vroegere werkgever verlieten om hun eigen ding in IT te creëren. Ze hadden de vaardigheden, er was een markt en ze beschikten over de durf. Ze waren het erover eens dat ze de bureaucratie en de trage besluitvorming van hun werkgever niet zouden missen.


De koe bij de horens gevat

Het besluit werd snel genomen. Misschien een beetje te snel? Maar er lag een deal op tafel en kansen zijn er nu eenmaal om te grijpen. Dus waagden ze de sprong.

Een kantoorruimte? … Geen probleem: bij de start kregen ze onderdak bij hun grootste klant en daarna zouden we wel zien.

Wat de structuur betreft: ze vertrouwden elkaar en investeerden in dezelfde mate. Ze voelden geen nood om mooie titels te bedenken of om ingewikkelde procedures op te zetten. De vijf waren het gewend om samen te werken en dan heeft gezond verstand de overhand.

O ja, er was ook nog een naam nodig voor hun eigen ding in IT. Als grapje zei iemand "Bytes Street" naar analogie met Wall Street, maar dan de IT-versie. Lachen, naam aangenomen in 30 seconden.


Mooie resultaten

Twee jaar later, doet Bytes Street het heel goed. De financiële resultaten zijn mooi, het bedrijf is gegroeid tot twintig werknemers en de klanten zijn tevreden.

Maar de Club van Vijf is aan het spartelen. Na verschillende vruchteloze pogingen om de rolverdeling opnieuw te bekijken, is één van de partners weggelopen en praten twee anderen niet meer met elkaar.

Aanvankelijk was er geen haast om de rol van CEO op zich te nemen. Eén van hen offerde zich op. Niet voor zijn plezier maar – naar eigen zeggen – omdat iemand de knopen moet doorhakken. Hij beslist als CEO wanneer hij denkt dat het nodig is om dat te doen. Zijn beslissingen lijken niet altijd gedragen of uitgedragen door de andere vier.

En dan is er nog de wrijving tussen de partner die gepromoveerd is tot CFO (de partner die financiën en de administratie beheert), en de partner, die de HR-pet kreeg opgezet (de partner, die zorgt voor de selectie en aanwerving). Als klap op de vuurpijl blijken de twee andere partners een verschillende mening te hebben over bepaalde technische opties. Hun klant hoort en ziet dit meningsverschil...


Geen blabla

De Club van Vijf hecht weinig belang aan het spreken over toekomstvisie, missie en waarden. Er zijn altijd dringendere, operationele zaken om te behandelen. De CEO probeert soms (een beetje onhandig) een discussie op gang te brengen over de toekomst van het bedrijf en de werking van de ploeg partners, maar dit wordt door de anderen als vaag, subjectief, of blabla bestempeld.

Na enkele halfslachtige pogingen geeft de CEO dit op. Ook al zijn er duidelijke tekenen dat hun manier van functioneren zijn grenzen heeft bereikt, twee overtuigingen blijken nog springlevend:

  • Als iedereen zijn best doet, zal het goed (blijven) gaan.
  • Conflicten oplossen tijdens een lekkere maaltijd, met een goed glas wijn of een biertje, doet wonderen.

Sinds maart 2020 verloopt veel communicatie via e-mail, chat en MS Teams. Deze kanalen nodigen nog meer uit om efficiënt op het operationele te focussen in plaats van de regelmatige ad hoc gesprekken op kantoor of informele bijeenkomsten na de kantooruren.

Hoewel de resultaten overeind blijven (de dagelijkse operationele beslissingen zijn een grote troef) is de toekomst van Bytes Street onzeker: slechts één grote klant, geen bedrijfsstrategie en niemand heeft een duidelijke commerciële rol. De vriendschap en chemie tussen de leden van de Club van Vijf dreigen te verwateren.

Stel dat u CEO bent van Bytes Street: Wat zou u doen? Hier alvast mijn analyse.


Analyse als teamcoach

Het vertrouwen, de vriendschap en de gedeelde passie zijn in dit team echt en sterk. De combinatie hiervan mét hun technische vaardigheden, deskundigheid en hun vermogen (en daadkracht) om dagelijks projecten te doen slagen voor hun klant zorgen voor zakelijk succes: een tevreden klant, aantrekken van nieuwe medewerkers, mooie cijfers.

Praten over de toekomst, samen vorm geven aan een bedrijfsproject met inbegrip van een missie, een visie, waarden, strategie, … lijken overbodig omwille van het vertrouwen en de klik tussen de partners. Rollen als CEO, HR, Finance,… lijken maar richtinggevend. Afgestemde besluitvormingsprocessen bestaan niet. Over netelige kwesties vermijdt de Club van Vijf het gesprek aan te gaan.

Wat in dit team ontbreekt, is:

  • Het belang inzien van het bewust co-creëren van de toekomst van Bite Street (Missie, Visie, Waarden, Strategie, Structuur en Rollen)
  • Het gunnen van middelen (tijd, ruimte, budget) voor zichzelf, als team van partners om aan het bedrijf te werken, alleen of begeleid
  • Het herkennen van de momenten, waarop hun functioneren als team aandacht vraagt
  • Het ontwikkelen van interpersoonlijke communicatievaardigheden, die hen in staat stellen met elkaar in gesprek te gaan, ook als dit over emotioneel geladen onderwerpen zou gaan.
  • Een protocol of aantal afspraken over hoe moeilijke(re) gesprekken aangegaan worden


Concept

Eén van onze concepten om naar teams te kijken is de drie niveaus van realiteit*. Elk intelligent team leeft, werkt en functioneert op 3 niveaus van realiteit:

  • Consensus Reality (acties & beslissingen)
  • Essence (chemie & gedeelde passie)
  • Dreaming (waarden & relaties)

In het vorige teamverhaal was vooral het niveau « Consensus Reality » het sterkste, in het team van de partners van Bytes Street is het « Essence » niveau het sterkst. Dat is het minst zichtbare of het minst tastbare niveau. Dit Essence niveau gaat om: de chemie tussen de leden van het team, de aard van wat hen verbindt, hun gedeelde passie. Dit niveau is het niveau dat een team haar identiteit, inspiratie en energie geeft. Het is dit ongrijpbaar iets dat een team uniek maakt.

Dit niveau van de werkelijkheid, het niveau van de essentie genoemd, beantwoordt aan de vraag « Wie? » of « Waarom »?

De zaken, die ontbreken in dit team om duurzaam succesvol te zijn, behoren vooral tot het niveau van Dreaming dat wordt besproken in het volgende teamverhaal.


Bent u geïnteresseerd hoe we concreet uw teams naar een volgend niveau kunnen tillen?
Wil u graag eens sparren over uw team?
Laat van u horen om vrijblijvend van gedachten te wisselen. Neem hier contact met me op.


*Concept gebaseerd op het werk van Mindell, één van de inspiratiebronnen voor het systemisch coachen van teams.
Auteurs: Mireille Bavré en Katelijne Rotsaert

Download nu uw gratis CHECKLIST TEAMS en ontdek hoe het met uw team gesteld is en waar de verbeterpunten liggen.


Download nu uw gratis CHECKLIST LEADERSHIP en ontdek hoe ontwikkeld uw leiderschap is.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer Katelijne Rotsaert