Teamverhaal 1: Alle hens aan dek!

19/04/2022 - 17:25


Als teamcoach ben ik vaak een inkijk gegund in "het leven als team" van diverse teams. Elk van deze teams heeft een uitgesproken sterkte en tegelijk ontbreekt ook "iets" om als team duurzaam succesvol te zijn.

Aan de hand van drie teamverhalen, belicht ik een concept of lens om op een systemische manier naar teams te kijken en een team zichzelf te laten "zien". Want een team inzichten laten opdoen over het eigen functioneren is een belangrijke catalysator voor verdere groei en bewuste ontwikkeling naar intelligent(er) teamwerk.


Teamverhaal 1: Alle hens aan dek!

Er was eens… niet lang geleden… een team van acht consultants, waarvan één ook de teamleader was.

Elk van hen is competent en werkt hard. Dit is ook het geval op het moment dat half maart 2020 de overheid maatregelen treft om Covid-19 in te perken.

In anderhalve dag tijd veranderde de planning voor elk van hen. Klanten belden hen om aan te kondigen dat projecten uitgesteld werden. Sommigen deden dit omdat ze geloofden dat enkel face-to-face samenwerken succesvol kon zijn. Anderen beslisten dit omdat ze vreesden een negatieve impact te ondervinden van de Covid-19 crisis op hun business en anticipeerden met het schrappen van niet-dringende uitgaven. Gelukkig waren er nog een aantal opdrachten, die verder gezet konden worden via thuiswerk.

Het thuiswerken beleefde elk van hen wat verschillend. Sommigen hebben kleine kinderen, konden geen beroep meer doen op grootouders en zaten voor de quasi onmogelijke opdracht om overdag productief te zijn én hun kleuters in het oog te houden. Er waren ook Consultants die de WIFI-capaciteit, devices en stille ruimten moesten delen met een thuiswerkende partner en studenten… en ook nog praktische zorg verleenden aan bejaarde ouders. Tot slot waren er ook collega’s in het team voor wie het praktisch allemaal best meeviel: ze bespaarden verplaatsingstijd, hadden een rustige werkplek en genoten ervan om geconcentreerd te kunnen werken.

Variatie troef…


Focus op de business

Wat voor iedereen gelijk was: de druk om de verloren business te compenseren. De consultants waren immers ook verantwoordelijk voor de verkoop van projecten (en dus van hun eigen diensten). Als er geen nieuwe opdrachten gevonden konden worden, zou er technische werkloosheid volgen… Dus: alle hens aan dek om business te vinden… ook in vakdomeinen, die minder vertrouwd terrein waren.

Misschien biedt Covid-19 ook opportuniteiten om andere dienstverlening aan te bieden, in te spelen op nieuwe, dringende noden van hun klanten… maar had het team van acht daarvoor al de nodige vaktechnische competenties? Daarover lopen de meningen binnen het team uiteen.

Intussen zijn we 24 maanden verder. Wat blijkt? Het team heeft in resultaat wonderwel stand gehouden. Een paar trekkers hebben zich gegooid in het onbekende, hebben hun netwerk gebruikt om nieuwe competenties te verwerven terwijl ze tegelijk proactief hun klanten warm maakten om nieuwe diensten af te nemen. Anderen verdeelden hun tijd tussen de lopende opdrachten en sprongen een beetje later op de kar van de nieuwe diensten.

Op teamniveau zijn de resultaten zeer goed, gezien de situatie. Iedereen kon in dienst blijven zonder technische werkloosheid. Op een recordtijd hadden ze nieuwe competenties verworven. Een TEAMsucces? Ja en Neen.


Frustraties

Hoewel er veel reden is om als TEAM trots en blij te zijn, is dat gevoel er niet. In één op één contacten binnen het team, maar ook met enkele vertrouwelingen buiten het team, komen frustraties boven.

Een greep uit de uitspraken:

 • “Ik voel me heel alleen… het is elk voor zich. We zijn geen team”
 • “Ik ben de enige die zorgt voor vernieuwing…”
 • “Gelukkig zijn er nog een paar die ervoor zorgen dat de reguliere business draait en dat staat voor een omzet van …€”
 • “We contacteren elkaar enkel als we iets nodig hebben van elkaar...”
 • “Er is geen enkele belangstelling voor mij als persoon”
 • “We zijn toch een goed team, ik begrijp niet wat er gemist wordt”
 • “Iedereen werkt hard en doet zijn werk graag”
 • “Sommige bijdragen worden meer gewaardeerd dan die van andere…”
 • “We hebben meer nood aan Team overleg”
 • “Team overleg moet kort en efficiënt”

Stel dat u de leidinggevende bent van dit team: Wat zou u doen? Hier alvast mijn analyse.


Analyse als teamcoach

In dit team heeft de resultaatgerichtheid ervoor gezorgd dat er sterke resultaten werden geboekt, zeker gezien de uitzonderlijke situatie. Het team reageerde wendbaar op de onverwachte crisis en slaagde erin om nieuwe business te creëren en waar mogelijk de bestaande business verder te zetten. Hiervoor heeft elk teamlid naar best vermogen actie ondernomen.

Dit getuigt van veel werk- en veerkracht van iedereen. Dit is meteen ook de grote sterkte van dit team: niet teveel blabla maar concrete realisaties worden gewaardeerd.

Wat in dit team echter ontbreekt, is:

 • Een verbondenheid tussen de teamleden, belangstelling voor elkaars ervaring, ambities en aanpak
 • Het vertrouwen van elk teamlid dat hij/zij gewaardeerd wordt om zijn/haar bijdrage, ook al wordt de opdracht verschillend ingevuld
 • Psychologische veiligheid om de olifanten in de kamer te durven benoemen
 • Energie om duurzame, gedragen proactieve initiatieven te nemen
 • Een gedeeld beeld over hoe balans op teamniveau te creëren tussen innovatie en business as usual

De breuklijnen in het team waren er al. Twee jaar homework onder extreme business druk en voor velen ook uitdagingen in de privésfeer versterkte deze symptomen. Deze symptomen kunnen een bedreiging vormen voor duurzaam succes van het team en dat van de individuele teamleden.


Concept

Eén van onze concepten om naar teams te kijken is de drie niveaus van realiteit*. Elk intelligent team leeft, werkt en functioneert op drie niveaus van realiteit:

 • Consensus Reality (acties & beslissingen)
 • Essence (chemie & gedeelde passie)
 • Dreaming (waarden & relaties)

In het team van consultants is het « Consensus Reality » niveau het sterkst. Dat is het meest zichtbare, het meest tastbare niveau. Dit gaat om wat wordt gedaan, de waarneembare resultaten, de acties, de reacties, de operationele beslissingen. Dit niveau beantwoordt de vraag « Wat ? »

Het is vaak op dit niveau dat de ploeg zal worden beoordeeld en ook zichzelf evalueert. Zoals de teams die op dit niveau werken, zeggen: "The proof of the pudding is in the eating"!

De zaken die ontbreken aan dit team om duurzaam succesvol te zijn, behoren tot de andere niveaus van realiteit, nl. Essence en Dreaming. Deze worden besproken in het volgende teamverhaal.


Bent u geïnteresseerd hoe we concreet uw teams naar een volgend niveau kunnen tillen?
Wil u graag eens sparren over uw team?
Laat van u horen om vrijblijvend van gedachten te wisselen. Neem hier contact met me op.


*Concept gebaseerd op het werk van Mindell, één van de inspiratiebronnen voor het systemisch coachen van teams.
Auteurs: Mireille Bavré en Katelijne Rotsaert

Download nu uw gratis CHECKLIST TEAMS en ontdek hoe het met uw team gesteld is en waar de verbeterpunten liggen.


Download nu uw gratis CHECKLIST LEADERSHIP en ontdek hoe ontwikkeld uw leiderschap is.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer Katelijne Rotsaert