Op zoek naar "De kip of het ei" in teams

24/05/2023 - 16:38

Enige tijd geleden startte ik met de coaching van een operationeel team. Het was een heel divers, samengesteld team zowel naar leeftijd, gender, anciënniteit, persoonlijkheden, culturele achtergrond, voorkeur voor thuiswerk of net niet… Ze worden geconfronteerd met de gevolgen van strategische beslissingen, waar ze zelf niet voor kiezen. Ziekte, langdurige afwezigheden en openstaande vacatures dragen bij aan een hoge werkdruk.

Het hoeft geen betoog dat dit een cocktail is voor openlijke en onderhuidse spanningen.

Na het horen van alle stemmen uit het team ging een eerste teamdag van start in een mooie omgeving. Eén van de oefeningen nodigde alle teamleden uit om aan de hand van hun persoonlijk verhaal ook de geschiedenis van hun team te reconstrueren. Eén van de deelnemers, laten we haar Annastasia noemen, vertelde een aangrijpend verhaal over haar jeugd en over medische problemen, die nog steeds een grote impact hebben, …


Waarom?

De kwetsbaarheid, authenticiteit en de moed om dit te delen, creëerden meteen veel empathie en sympathie. Enkele stemmen gaven aan blij te zijn om dit te weten, haar nu veel beter te begrijpen, veel respect te voelen, … En vrij snel volgden ook uitspraken als: “Waarom heb je ons dat niet vroeger verteld? Dan hadden we…”

In die “Waarom” kon je ook een (wellicht onbedoelde) toon van beschuldigen opmerken. Het leek bijna dat ze zelf schuldig was aan de (voor-)oordelen, die over haar al geveld waren. Dat ze zelf schuld had aan het feit dat ze wat buiten de groep stond…

En dan is het moment om als teamcoach tussen te komen en het team een meer systemisch perspectief te laten innemen.


Vingerwijzen

De vinger wijzen naar een teamlid, dat maar meer open had moeten zijn, is het zoeken naar een eenvoudige verklaring voor een moeilijkere relatie. Ons snel denken (ook wel systeem 1 denken genoemd) houdt van snelle, eenvoudige conclusies.

Maar wat maakt dat een teamlid tot dan toe eerder teruggetrokken was? Of zelfs geïsoleerd van het team?
Wat maakte dat de zorgende stemmen, die tijdens de teamcoaching van zich lieten horen, voorheen niet aanwezig waren?
Welk klimaat, welke sfeer kleurde de dagdagelijkse interacties van het team?

Niet enkel Annastasia had een verhaal dat vooroordelen doorbrak, ook andere teamleden hadden verhelderende bijdragen aan de teamdynamiek.


Kip of Ei?

Zoals zo vaak bij wat er gebeurt tussen mensen, kan u zich de vraag stellen: Wat is de kip en wat is het ei?

In systemisch werken met teams gaat het niet zozeer over wie heeft wie wat aangedaan maar wel: wat creëren wij als we samenwerken?
Welke patronen ontstaan dan?
Wat is daarvan in lijn met onze intenties en helpt ons bij het realiseren van onze be-doel-ing?
En wat ontstaat er dan dat ons blokkeert?
Hoe creëren we samen bewust en intentioneel een samenwerking, waarin iedereen kan bijdragen?

Het goede nieuws is dat een team en leidinggevenden kunnen leren naar zichzelf kijken en slimmer samenwerken. Een team en leidinggevenden ondersteunen om die vaardigheden te ontwikkelen, is mijn passie.

Laat ons eens praten over uw team en vrijblijvend van gedachte wisselen. Neem hier contact met me op.



Download nu uw gratis CHECKLIST TEAMS en ontdek hoe het met uw team gesteld is en waar de verbeterpunten liggen.


Download nu uw gratis CHECKLIST LEADERSHIP en ontdek hoe ontwikkeld uw leiderschap is.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer Katelijne Rotsaert