Mijn Persoonlijk Corona Business Verhaal … Change in de praktijk!

13/05/2020 - 16:29

Zoals voor velen waren 11 en 12 maart ook voor mij vreemde dagen. Op 48h tijd veranderde mijn kleurrijke, gevarieerde agenda in een overwegend maagdelijk wit vlak. Team coaching en Leiderschapstrajecten werden verschoven met enkele weken of maanden. Enkel de geprikte individuele coaching sessies zorgden hier en daar nog eenzaam voor een beetje kleur in mijn outlook agenda.

Rollercoaster

Een rollercoaster aan tegenstrijdige emoties tot gevolg. Startend in de ontkenning: “Er is nog geen enkel verbod om met een groep van 12 in eenzelfde ruimte te zitten, dus waarom zo’n paniekreactie van klanten en partners?”. Die gedachte ging gepaard met een portie ergernis. Maar bijna tegelijk kwam ook een optimistische ingeving: “Mijn lange to do-lijst van niet dringende maar interessante acties pak ik meteen aan”. De week van 16 maart verliep dan ook aangenaam en interessant: twee individuele coaching sessies, een virtuele inspiratiedag met een Nederlands collega en soulmate (deze keer zonder het delen van dezelfde culinaire genoegens), zelfstudie, een aantal contacten leggen … Mijn man die tijdelijk ook van thuis uit werkte, een studerende zoon die terugkeerde uit Berlijn… ook gezellig...

Niet gelukkig

Maar die rust was van korte duur. Voor ik er erg in had, werd ik overspoeld met Zoom en MS Teams Meeting Requests, deadlines om digitale alternatieven aan te bieden en een hoop (deels tegenstrijdige) informatie over welke digitale tools ik nu onder de knie moest krijgen. Het leek wel of er elke dag eentje bij kwam. Een aantal mensen in mijn omgeving hadden terecht of onterecht FOMO (Fear Of Missing Out) en ik ervaarde veel druk. Mijn leercurve in digitale didactische tools ging steil omhoog maar gelukkig werd ik er (nog) niet van. Ik bleef ook pogingen doen om tegelijk mijn eigen prioriteiten-lijstje aan te pakken. Uit zelfzorg heb ik 36 uur offline doorgebracht.

Eigen waarden en motivatoren

Ik werd me (nog meer) bewust van mijn waarden en motivatoren: van zaken die ik nodig heb in werk en samenwerkingen: autonomie, bijleren, zingeving en flexibiliteit. Die zijn de voorbije 12 jaar werken als zelfstandige altijd vervuld geweest. Nu leek ik erg in te boeten op autonomie en dat vond ik knap lastig. Zoals eigen aan (werk-)relaties in tijden van onzekerheid en verandering ontstaan er oordelen, misverstanden en komt er ruis op de communicatie. Met emotionaliteit tot gevolg wat op zijn beurt dan weer energie opslorpt. Als systemische coaches kunnen wij “observeren”, herkennen en “plaatsen” wat er gebeurt in relatienetwerken en met onszelf. Toch betekent dit niet dat ik als mens immuun ben voor die emoties…

Internationale Netwerken als hulpbron

Een bijzondere ervaring was mijn deelname aan de Virtual Collaboration Campus, georganiseerd door Holger Nauheimer. Samen met meer dan 350 coaches uit 4 continenten: van Toronto tot Perth, van Oslo tot Kaapstad, volgde ik een aantal workshops, verspreid over 4 dagen. Inspiratie werd gedeeld, contacten werden gelegd, … Het deed mij deugd om op die momenten te kunnen focussen op bijleren, zingeving, delen van onzekerheid en niet-weten… Ook de Zoom-Sessies met mijn internationale vrienden (uit U.S, Saoedi-Arabië, Denemarken, Bulgarije, Frankrijk en Nederland) waarmee ik in 2015 een langdurige opleiding systemisch coachen afrondde en die ik binnenkort opnieuw zou ontmoeten in Normandië (intussen uitgesteld tot zomer 2021) waren ondersteunend om veerkrachtig en geïnspireerd te blijven.

Experimenteren

Intussen zijn we eind april. De voorbije weken heb ik hard gewerkt, buiten mijn comfortzone. Voor 6 verschillende klanten gaf ik één of meerdere online classrooms met verschillende tools. Steeds houd ik vast aan de waarden die ik belangrijk vind in leren en ontwikkelen. Dus neen, geen webinars met vooral éénrichtingsverkeer.

Ik zoek naar werkvormen die in de virtuele omgeving kunnen. Psychologische veiligheid, reflectie, diepgang, dialoog, authenticiteit, alle stemmen horen (ook de minder populaire), creativiteit aanboren, … Connectie maken met deelnemers, luisteren naar wat “nu” nodig is, normaliseren, iedereen ruimte geven, reflectie aanmoedigen, opdrachten in duo’s en subgroepen, polls om een zicht te krijgen op meningen, overtuigingen en de groep als systeem, werken met het emotionele veld, … Modelleren wat leidinggevenden ook met hun teams kunnen doen in deze tijden… Een aantal van die sessies ontwikkelde ik met een collega. Ik mocht ook twee teams virtueel coachen. Uitstel voor onbepaalde tijd zou geen goed idee geweest zijn.

De reacties zijn positief zoals:

“Aanvankelijk stond ik sceptisch. Ik ben positief verrast over de interactie en afwisseling. De tijd is gevlogen.”

“Ik heb er als mens veel aan gehad in die moeilijke periode.”

“Ik waardeer dat jij, Katelijne, de tijd genomen hebt om ons op die manier en in die bijzondere tijden toch te kunnen samenbrengen. Zo blijven we elkaar ondersteunen. Jouw coaching helpt om wat afstand te nemen nu we zo gezogen worden in operationele quick fix.”

Niet àlle kreten van de online “experten” volgen - Evalueren

Is alles nu beter en effectiever digitaal? Neen!

Ik volg ook de deelnemer die schreef: “Het is een goede oplossing, werkte beter dan ik verwachtte. Ik verkies online boven uitstellen tot na de zomer in op een fysieke locatie. Maar ik kijk er ook naar uit om terug in levende lijve samen te komen. Dat praat toch anders, is diepgaander. ”

Ook ik blijf fan van de intimiteit van face-to-face ontmoetingen tussen mensen in een inspirerende omgeving

Tegelijk ontdek ik ook voordelen van virtueel faciliteren zoals: gelijke aandacht en ruimte voor elke deelnemer, ongeacht extravert of introvert temperament, er wordt minder tijd (verloren) aan wachten op elkaar bij terugkomst uit werk in subgroepen, vaak komen we sneller “to the point”.

One size does not fit all

Ook is het interessant hoe deelnemers ook verschillende zaken belangrijk vinden: waar de ene vooral de afwisseling tussen de verschillende werkvormen waardeert, zijn er ook deelnemers die graag wat langer in hetzelfde gesprek of oefening blijven. Dat betekent ook dat de kreten van de experten in online leren niet altijd klakkeloos gevolgd moeten worden.

Hoewel ik blij ben met de variatie aan mogelijkheden om afwisseling en interactiviteit te creëren, mogen die ook niet afleiden van het doel. Als het doel is om te vertragen, reflectie en diepgang te creëren, zal dat niet geholpen worden door deelnemers van de ene onafgewerkte discussie naar de andere poll te katapulteren. Net zoals je in face-to-face trainingen je aanpast aan groep en purpose … zal dit voor mij ook in digitale groei- en leerinterventies belangrijk blijven.

Het is voor mij nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit mijn ervaringen. Of om te weten welk aandeel het digitale zal innemen na Covid-19. Ik verwacht dat er meer mengvormen zullen ontstaan in de trajecten. Ik zal steeds beter kunnen inschatten wanneer digitaal een goede aanvulling of alternatief is en wanneer niet. En ik zal blijven staan voor kwaliteit, diepgang en effectiviteit. Koudwatervrees zal me echter niet meer weerhouden om online classroom leerervaringen te faciliteren.

Wat is jouw change-verhaal?

Ik ben dus best trots op mijn persoonlijk change-proces de voorbije weken. Ook al was het aanvankelijk een onverwachte en ongewenste verandering, die veel breder gaat dan de opleidingsbranche. Toch illustreert dit verhaal belangrijke aspecten van change: het is een proces, het gebeurt in relatie (samenwerkingen) en het heeft met leren te maken.

Dank je wel aan mijn klanten uit organisaties die ervoor openstonden om het experiment aan te gaan. Voor hen was de zorg voor hun medewerkers in deze moeilijke tijd een belangrijk argument om groepen op een alternatieve manier toch nu bij elkaar te brengen en ondersteuning te bieden. Het bleek een proces waar “disruptie” opportuniteiten en vernieuwing heeft gebracht, zowel voor mijn klanten als voor mezelf.

Ik hoop van harte dat voor jou, voor jouw team of voor jouw organisatie ook opportuniteiten, creativiteit en vernieuwing is ontstaan is deze periode.

Wil je hierover in gesprek gaan met mij? Neem vrijblijvend contact met mij op, ik antwoord met plezier.

Download nu uw gratis CHECKLIST TEAMS en ontdek hoe het met uw team gesteld is en waar de verbeterpunten liggen.

Download nu uw gratis CHECKLIST LEADERSHIP en ontdek hoe ontwikkeld uw leiderschap is.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer Katelijne Rotsaert