Kan de opleidingsgroep wat homogener samengesteld worden, alstublieft?

25/01/2023 - 10:15

Over diversiteit en inclusiviteit
Kan de opleidingsgroep wat homogener samengesteld worden, alstublieft?

Deze suggestie las ik in de evaluatie van een workshop over…. Diversiteit en Inclusiviteit. Mijn eerste verbijsterde reactie was: “Dit kan toch niet, dit is een grap.”

Maar even voorbij de onthutsing begon ik na de denken. Het klopte natuurlijk dat in de workshop sommigen al meer over het thema wisten dan anderen, dat een aantal deelnemers al meer ervaring hadden met het werken met divers samengestelde teams dan anderen…

Hoe contradictorisch de wens ook lijkt m.b.t. dit onderwerp, ergens is die ook normaal in bepaalde opzichten.

Als we als individu iemand ontmoeten, gaan we (on)bewust inschatten of we zwakker zijn en gevaar lopen, of we de overhand kunnen hebben of dat we samen iets kunnen (creëren). Dus dit gebeurt ook als mensen uitgenodigd worden om een workshop te volgen. Wie zijn de anderen? Ben ik sterker, zwakker dan of vergelijkbaar met de andere deelnemers?

Ook al druist het vaak in tegen onze bewuste intenties, in elke groep, team of familie is er een rangorde of pikorde. In organisaties kunnen: expertise, taalvaardigheid, leeftijd, anciënniteit, ervaring, zichtbare successen, netwerk, afdeling waartoe je behoort (essentieel of niet) … bepalende factoren zijn voor je rang en bijhorende privileges.


Moeten we ons dan schamen, als we ons hoger in de rangorde bevinden?

Neen. We moeten ons niet schamen. Het is wel goed om je bewust te zijn van je bevoorrechte positie. Het is verleidelijk om denkfouten te maken als: “Ik heb dit verdiend. De anderen moeten ook maar… “ zonder ons te realiseren dat dit voor anderen niet zo evident is.

Je hoeft je positie ook niet te ontkennen en valse bescheidenheid voorwenden maar je bewustzijn kan ervoor zorgen dat je die positie gebruikt in het belang van de groep.

In onze anekdote over de workshop Diversiteit en Inclusiviteit zou dit kunnen zijn: in plaats van te wensen met andere gepriviligeerden (in dit geval in kennis & ervaring) een aangepaste opleiding te mogen volgen, zou je daarentegen kunnen focussen op hoe je met jouw grotere kennis en ervaring met het thema kan bijdragen aan de kwaliteit en de impact van de workshop.


Bewustzijn om je rang in te zetten voor een belang, groter dan onszelf

Een ander voorbeeld over hoe je bewustzijn van je hogere rang kan inzetten ten voordele van de groep is als je een vlotte, impactvolle communicator bent, niet als eerste te reageren op elk topic van de vergadering. Of als je een hogere plek hebt in het organigram, je niet als eerste oplossingen aandraagt in een brainstorm omdat je weet dat jouw suggesties (te) snel gevolgd zullen worden. Of je maakt gebruik van (synchrone en asynchrone) werkvormen en tools, die helpen om ideeën te genereren en objectief te beoordelen.


En in uw team?

Wetend dat er in elk team rangorde bestaat, hoe beïnvloedt die dan gewenst en ongewenst het functioneren van uw team? Welke impact heeft die op verdeling van rollen, toewijzen van opdrachten, gebruik van talent?

Als teamcoach help ik teams om het geheime leven van hun team te ontdekken en zo minder bewuste aspecten bewust te maken. Eens zaken naar het bewuste niveau zijn getild, worden ze hanteerbaar voor het team. Bewuste beslissingen en acties zijn het gevolg.

Zo worden onzichtbare blokkades opgeruimd en kan weer meer energie en creativiteit stromen. Rank & Privilege is slechts één van de aspecten, die de resultaten en werking van een team onzichtbaar kunnen beïnvloeden.

Heeft u interesse om het geheime leven binnen uw team te ontdekken en de onbewuste aspecten bewuster te maken? Zodat onzichtbare blokkades opgeruimd kunnen worden?

Laat ons eens praten over uw team en vrijblijvend van gedachte wisselen. Neem hier contact met me op.Download nu uw gratis CHECKLIST TEAMS en ontdek hoe het met uw team gesteld is en waar de verbeterpunten liggen.


Download nu uw gratis CHECKLIST LEADERSHIP en ontdek hoe ontwikkeld uw leiderschap is.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer Katelijne Rotsaert