Hoe ontmaskert u een spook in uw team?

28/09/2016 - 14:19

Heeft u wel eens meegemaakt dat u deelnam aan een meeting waarin plannen werden gesmeed en er intussen in uw hoofd een stemmetje zei: “Dit wordt toch niets want …” of “Allemaal goed en wel maar als … gebeurt, dan dient dit tot niets”.

Maar u besloot niets te zeggen want dat zou niet erg constructief lijken, of u wilde geen spelbreker zijn…
Veel kans dat u niet de enige was in de meeting die twijfelde en … die gedachte niet uitsprak.

Zo gebeurde het ook in een financieel team dat ik recent mocht coachen.

CFO, teamleaders en medewerkers, hoewel iedereen mee deed, inbreng had én bijdroeg aan het vormgeven van de visie en de strategie van het team, had ik op het einde van die eerste dag een wat vreemd gevoel. Was dit team wel écht enthousiast over hun plan? Of was de groep introverter dan ik gewend ben?

Verschillende verklaringen maalden in mijn hoofd… tot ik me enkele flarden herinnerde die twee teamleden bij het verlaten van de zaal tegen elkaar hadden gezegd: Het ging over een zekere Annabel* en of ze zou terugkomen… Ik wist als teamcoach dat er iemand langdurig afwezig was, want om die reden was de teamcoaching al eens met enkele maanden uitgesteld. Maar aangezien die afwezigheid bleef voortduren, was er toch gekozen om de teamcoaching op te starten.

Het spook

“Annabel” bleef door mijn hoofd spoken en ik besloot er de volgende dag naar te vragen.

Bij de opstart van dag twee liet ik haar naam vallen en de reacties kwamen los … Ze varieerden: “Als Annabel terugkomt, zal ze schrikken dat wij nu veel beslissingen zelf nemen”, “Daar zal Annabel het moeilijk mee hebben” tot “Ik denk/hoop dat ze niet meer terugkomt”.

Het was meteen duidelijk dat dit thema belangrijk was, want mensen die niet of niet meer aanwezig zijn kunnen nog steeds impact hebben. Zij kunnen een rol blijven spelen in “het systeem”. Dit wordt in systemische organisatie coaching een “ghost role” genoemd.

In dit team was Annabel die “ghost” geworden. Nu de naam was gevallen en de zorg was uitgesproken, kon het team verder. Niemand kon de onduidelijkheid over haar al dan niet terugkeren wegnemen. Toch bleek het team nu in staat om met elkaar afspraken te maken over wat ze zouden ondernemen als Annabel terugkomt. Tijdens dit proces merkte ik op dat er op korte tijd heel veel ideeën werden geopperd en dat het energieniveau behoorlijk steeg.

De olifant

Het team bleek dus helemaal niet zo introvert als op het eerste zicht leek.

Bewust en onbewust had de gedachte aan het wel of niet terugkeren van Annabel en haar mogelijke reactie een invloed gehad op wat teamleden de voorbije dag hadden voorgesteld of niet voorgesteld. In welke mate ze écht hadden geloofd in de realisatie van de plannen die ze aan het smeden waren.

Maar niemand had dit gezegd. Het niet uitspreken van die gedachten - terwijl meerdere teamleden hetzelfde denken of weten - wordt wel eens het fenomeen van The elephant in the room genoemd.

Om één of andere reden is men bang het onderwerp aan te snijden terwijl “iedereen” de aanwezigheid ervan ervaart en erdoor wordt beïnvloed. Het resultaat in dit team was dat zodra de olifant was benoemd en er een plan was hoe ermee om te gaan, er ruimte én energie ontstond om op een authentieke en effectieve manier aan het business doel van het financiële team te werken.


In heel wat teams zijn er olifanten en spoken

Als teamlid of leider van een team is het vaak erg moeilijk om ervan bewust te zijn, laat staan om ze te benoemen. De externe teamcoach kijkt van “buiten” naar “binnen” en ziet deze fenomenen veel scherper. De coach helpt het team zich bewust te worden van hun olifant of spook. Vanuit nieuwe inzichten over wat er in hun team speelt, kan men samen ervoor kiezen een ander pad te bewandelen.

Door te bouwen aan vertrouwen in een team waardoor teamleden zich veilig genoeg voelen om hun gedachten en twijfels te verwoorden, komt de expertise van elk teamlid naar boven en dat is een voorwaarde om het doel van teamwerk te realiseren: de welbekende Together Everyone Achieves More…. Het is mijn passie om daar als teamcoach aan bij te dragen.


Wenst u hierover met mij in gesprek te gaan, contacteer me zeker.

*De naam Annabel is niet de echte naam.

Download nu uw gratis CHECKLIST TEAMS en ontdek hoe het met uw team gesteld is en waar de verbeterpunten liggen.

Download nu uw gratis CHECKLIST LEADERSHIP en ontdek hoe ontwikkeld uw leiderschap is.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer Katelijne