Systemic & Inclusive Leadership Development

Systemic & Inclusive Leadership Development

Herkent u één of meer van volgende bezorgdheden bij uzelf of uw collega’s leiders?

 • Hoe coach ik als leider om tot sterk teamwerk te komen dat de som van individuele bijdragen overstijgt?
 • Hoe ga ik om met “hardnekkige problemen”, waar al zoveel op ingezet werd (voorbeeld: communicatie, training, wissel personen) en de situatie toch min of meer dezelfde blijft?
 • Hoe zorg ik ervoor dat wij als team een goede richting uitgaan, wijze beslissingen nemen?
 • Hoe ga ik en mijn team om met de voortdurende verandering (klanten, partners, technologie, organisatie, …) en zijn we klaar voor de toekomst?
 • Hoe slaag ik erin als leider om een omgeving te creëren waar alle mensen hun talenten en kennis met plezier inzetten en ontplooien?
 • Hoe kan ik een team bouwen met zoveel variatie in persoonlijkheden, generaties, culturele achtergrond, … Hoe ga ik om met spanningen en conflicten tussen teamleden?
 • Hoe kan ik tot een performant team komen als de samenstelling van mijn team zo vaak wisselt?
 • Hoe bepaal ik wat we in groep beslissen en wat ik beslis? Hoe vervul ik mijn rol als leider/ manager nu het idee van zelfsturende teams / netwerkorganisaties aan belang wint?
 • Hoe kan ik leiderschap aan de dag leggen zonder leidinggevende positie? Wat zijn andere vormen van leiderschap?
 • Hoe sterk moet ik mij houden als leider? Hoe authentiek kan ik zijn?
 • Wat is de impact van mijn persoonlijkheid en geschiedenis op mijn team?

Wil u dergelijke vragen onderzoeken, nieuwe perspectieven en antwoorden vinden? Dan is het ontwikkelen van uw Systemic & Inclusive Leadership een effectief pad.

Systemic & Inclusive Leadership houdt o.m. in dat u leert, ontdekt hoe

 • U “het geheel” kan zien. Dat betekent dat u kan uitzoemen van de individuele teamleden naar het hele relatienetwerk binnen en rond het team. (En/of kunnen uitzoemen naar het niveau van de organisatie met haar stakeholders binnen en buiten de organisatie). Het geheel zien betekent ook zowel een toekomstbeeld hebben, zicht hebben op het heden, alsook het verleden erkennen. Met de toepassing van dit perspectief zullen uw inspanningen winnen aan effect voor uw klanten en het succes van uw organisatie.
 • U uw plek als leider kan innemen, dienend voor het team / de organisatie. Dat betekent dat u het team / de organisatie versterkt en in evenwicht houdt. Dit doet u zonder te vervallen in uw eigen patronen. Dat zijn zaken die u gewoon bent om te doen in groepen omdat u dit in vroegere samenwerkingsverbanden of in uw familie geleerd hebt. Door de “juiste plek” in te nemen zal u met uw team krachtiger bijdragen aan het beoogde resultaat.
 • U uw Collaborative Intelligence (COLLABQ) ontwikkelt als leider.

Wij definiëren Collaborative Intelligence (COLLABQ) als :

 • Het vermogen om waar te nemen:
  • wat er gebeurt als mensen samen zijn (WE-awareness)
  • wat er dan samen gecreëerd wordt aan (gewenste en ongewenste) dynamiek, sfeer, rolverdeling, rangorde, patronen, inzichten, resultaten, …
 • De kennis en de kunde om:
  • zo’n “levend systeem” van mensen (team, organisatie) bewust te laten groeien en ontwikkelen naar een volgend niveau in samenwerking voor een gemeenschappelijke bedoeling (of purpose).
 • Een (levens-)houding van openheid en nieuwsgierigheid voor wat “anders” is.
 • U met een team tot besluitvorming komt en daarbij de kennis en inzichten van iedereen aanboort. Teamleden voelen zich betrokken. Hun visie telt mee. Op die manier overwint u groepsdenken en komt u tot wijzere besluiten die uw klanten en de toekomst van uw organisatie ten goede komen.
 • U met heel verschillende mensen verbinding kan maken, samen kan werken en zelfs een coachingsrelatie kan uitbouwen. Deze capaciteit helpt u niet enkel intern (binnen uw team of organisatie) maar ook in uw relaties met klanten en partners.
 • U bewust kunt afwisselen in de rol en positie van waaruit u leiderschap inzet.
 • Uw eigen onbewuste bias of vooroordelen uw functioneren en uw impact beïnvloeden. Dat bewustzijn maakt dat u (nog) vaker open-minded kan luisteren en co-creëren met uw collega’s maar ook met uw klanten en stakeholders.

Systemic & Inclusive Leadership Training EN/OF Systemic & Inclusive Leadership Coaching

U kan uw Systemic & Inclusive Leadership bij ons ontwikkelen langs verschillende paden: Variërend van een traject op maat van uw bedrijf, afdeling of team, tot individuele coaching. Achteraf kan wie door ons gecoacht of getraind werd en blijvend geïnspireerd wil worden, aansluiten bij onze community voor Systemic & Inclusive Leadership.

Interesse om van gedachten te wisselen over deze benadering van leiderschap? Of om eens af te toetsen of wij iets voor elkaar kunnen betekenen?

Interesse in het ontwikkelen van je leadership team

Contacteer Katelijne Rotsaert