Heeft uw team coaching nodig?

Heeft uw team coaching nodig?

Teamcoaching, heeft uw team dat nodig?

Twijfelt u of uw ploeg baat heeft bij teamcoaching? Katelijne schetst hieronder enkele situaties waarin zij erbij geroepen werd. Omstandigheden die uit het leven gegrepen zijn. Herkent u uw werkvloer? Of helemaal niet, en vraagt u zich dus af of Katelijne ook in uw specifieke situatie iets kan betekenen? Bel of mail haar gerust, dan gaat zij samen met u na wat voor ù de beste aanpak is.

Als een resultaat van acquisities door een internationale groep is een nieuw Belgisch management team ontstaan. Dat team bestaat enerzijds uit managers die al jaren in internationale structuren werken en anderzijds uit voormalige eigenaars-zaakvoerders van familiebedrijven.

  • Beide groepen hebben onderling verschillende meningen over wat goed management is. Op de management meetings blijft iedereen formeel en beleefd. Besluiten worden zonder al te veel discussie genomen. Nadien blijkt dat verschillende managers het besluit niet communiceren naar hun afdeling, of dat zij aangeven er niet achter te staan, of zelf het besluit niet naleven. Zo ontstaan er conflicten tussen mensen van verschillende afdelingen. Samen met Katelijne Rotsaert neemt het Belgische management team zijn eigen werking onder de loep. Een eerste stap is het werken aan vertrouwen en hiervoor is het belangrijk dat elk teamlid kan vertellen hoe hij de acquisitie heeft ervaren, wat de verwachtingen waren voor het nieuwe, wat er te betreuren viel … Dit helpt om lastigere thema’s te durven bespreken. De teamcoaching heeft als resultaat dat er gedragen afspraken zijn over hoe voortaan binnen het team beslissingen worden genomen, hoe deze gecommuniceerd zullen worden én hoe ze om zullen gaan met conflict.

Een team van IT developers in een multi national krijgt niet meer alle development opdrachten. De organisatie doet ook beroep op “goedkopere” externe IT developers. Deze verandering in de context van dit team creëert uiteenlopende reacties binnen het team.

  • Sommigen raken eerder verlamd door wat zij als een bedreiging ervaren, anderen lijken het nauwelijks op te merken en nog anderen doen er alles aan om hun “meerwaarde” te bewijzen ten opzichte van de interne klanten. Dat geeft spanningen en beïnvloedt het resultaat negatief. Katelijne Rotsaert wordt aangesproken met als doel enerzijds het team naar “zichzelf te laten kijken”. Dat wil zeggen dat de teamleden bewust worden van de verschillende manier waarop zij een verandering waarnemen en daarop reageren. En anderzijds faciliteert de teamcoach opdat de teamleden samen kunnen bepalen wie zij willen zijn als team in de toekomst, wat ze willen bieden aan de organisatie en op welke manier ze dit gaan doen. Het resultaat zijn concrete projecten met duidelijke verantwoordelijken en afspraken hoe over voortgang en effecten zal gecommuniceerd worden.

Het management van een bank vindt dat de support medewerkers “klantgerichter” moeten zijn. De support-medewerkers zijn/ voelen zich gebonden aan heel wat regels en procedures. Sommige support-medewerkers ervaren de opdracht om “klantgerichter” te werken als een aanval op hun professionaliteit vanuit de “sales”. Vrij snel komt men in een minder constructieve “wij-zij” dynamiek.

  • Katelijne Rotsaert die aangesproken werd om “klantgerichtheid” te trainen, kon de opdrachtgever overtuigen om met de support-medewerkers en de sales medewerkers coachend aan de slag te gaan. Via gerichte opdrachten ontdekten beide groepen van elkaar wat de uitdagingen waren waar ze dagelijks mee geconfronteerd werden. Ook de kwaliteiten van elke groep werd benoemd en erkend. Het resultaat is dat beide groepen zich door elkaar gewaardeerd voelden voor hun inbreng in het succes van de bank en dat er concrete voorstellen ontstonden hoe hun samenwerking kon bijdragen tot het beter dienen van de klant. Op dat moment was ook de goesting aanwezig bij de support-medewerkers om zich te verdiepen in skills m.b.t. klantgericht werken.

Andere aanleidingen of symptomen voor teamcoaching kunnen zijn:

  • nieuw samengesteld team
  • integratie van twee teams naar één team
  • uitblijven van resultaat (productiviteit of creativiteit)
  • gebrek aan team spirit
  • openlijke of sluimerende (persoonlijke) conflicten of omgekeerd
  • vermijden van conflicten
  • organisatie kiest voor tijds-en plaatsonafhankelijk werken (Het Nieuwe Werken) - nieuwe afspraken zijn nodig op teamniveau

Kunnen uw teams coaching gebruiken?

Contacteer Katelijne Rotsaert (+32 494 16 43 13)