Faciliteren van Workshops

Faciliteren van Workshops

Opleiding ‘Faciliteren van workshops’: inhoud én proces;

Heeft al eens ervaren dat een meeting geen duidelijk resultaat of beslissing heeft opgeleverd? Of dat niet alle aanwezigen hun kennis hebben ingebracht? Of dat de deelnemers achteraf aangeven dat ze niet achter de genomen beslissing staan? Wilt u leren hoe u informatie uit een groep mensen naar boven haalt? Of hoe u met een groep mensen tot een beslissing komt bij projectwerk? Bent u leider van die workshop of vergadering? Dan is het niet voldoende om inhoudelijke kennis te hebben maar heeft u ook nood aan vaardigheden om een constructief proces te leiden. Hoe u dat precies doet, leert u in de opleiding van Katelijne Rotsaert.

Uw training “Faciliteren van workshops geeft tips over en antwoorden op volgende vragen:

  • Hoe betrekt u iedereen bij het proces?
  • Hoe houdt u het energie niveau hoog?
  • Hoe zorg t u ervoor dat de aanwezige kennis aan bod komt?
  • Hoe gaat u om met “dominante” deelnemers?
  • Hoe komt u tot een (gedragen) beslissing?
  • Hoe verkrijgt u resultaat?

Dit is een training met heel veel oefenen! Deelnemers gaan zelf aan de slag met diverse tools en werkvormen. Ze krijgen van Katelijne ook feedback op hun eigen stijl met de daarbij horende sterkten en uitdagingen. Er wordt rekening gehouden met de werkcontext en het vakdomein waarin de deelnemers beroepshalve faciliteren.

U wil leren een workshop te faciliteren?

Contacteer Katelijne Rotsaert (+32 494 16 43 13)