DISC®-workshop: ontdek uzelf

DISC®-workshop: ontdek uzelf

De DISC®-tool is gebaseerd op werk van de psycholoog William Marston en werd verder ontwikkeld door doctor Thomas Hendrickson. Die laatste werkte een vragenlijst uit die u inzicht geeft in uw eigen gedrag op professioneel vlak. Wat zijn hierbij de kwaliteiten en potentiële valkuilen? Wat is uw voornaamste bijdrage in samenwerking? Hoe communiceert u het liefst? Wat drijft u en wat tracht u te vermijden? Tegelijk ontdekt u hoe anderen verschillend professioneel gedrag hebben, hoe u dit kan herkennen en hoe u hierdoor (nog) beter kan communiceren, motiveren en samenwerken.

Hoe zit het DISC®-model ineen?

Hoe reageert u op specifieke gebeurtenissen en invloeden in uw omgeving? Het DISC®-model deelt uw reacties op in vier basisstijlen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. Samen vormen ze het acroniem DISC. In het rapport krijgt u zowel een beeld van uw eigen werkgedrag. U leert ook wat uw neiging is als u onder sterke druk komt te staan. Daarnaast krijgt u ook een beeld in welke mate u aanpassingen doet aan uw voorkeurgedrag om te functioneren in uw huidige job.

DISC®-workshop: hoe gaat het concreet in zijn werk?

In de DISC®-opleiding geeft Katelijne Rotsaert u een instrument in handen waarmee u een heldere kijk krijgt op uw eigen functioneren en dat van anderen. Voorafgaand aan de training vult u een on-line vragenlijst in. Dit duurt amper 8 minuten. In de workshop leert u het model kennen. U ervaart wat de verschillende dimensies betekenen en hoe u uw communicatie en stijl kan afstemmen op mensen met ander werkgedrag. In de training legt u, in samenspraak met Katelijne, de focus op doelstellingen, toegespitst op u en úw organisatie:

  • zelfinzicht
  • communicatie en samenwerking binnen teams
  • communicatie en samenwerking tussen teams
  • beïnvloeding en verkoop
  • leiderschap
  • coaching

Interesse om zelkennis en samenwerking in uw organisatie te verbeteren?

Contacteer Katelijne Rotsaert (+32 494 16 43 13)