Business Game: Changesetter®

Business Game: Changesetter®

Wat mij aanspreekt in de business game Changesetter® is dat er naast het spelelement tussen de subgroepen, goede discussies worden gevoerd over wat er zich allemaal afspeelt in een team bij een “opgelegde” verandering. En nog belangrijker: over hoe een leidinggevende dit proces constructief kan (bege-)leiden.

In de gesprekken in subgroepen komen bewuste en onbewuste overtuigingen aan bod over:

 • Leiderschap
 • “change”
 • “weerstand”
 • de vraag of er wel “gemotiveerd” kan worden, en zo ja, hoe?
 • belang aan voortgang
 • hoe samen met je team een verandering kan vorm gegeven worden
 • eigen voorkeuren en gewoonten als leidinggevende, als medewerker

De game combineert zowel de eerder projectmatige “change management” aanpak met de meer groepsdynamische kijk. Bedoeling is dat de deelnemers zowel de boot (het project) als de bemanning aan boord houden (het team).

Mijn ervaring als gecertificeerd consultant voor het begeleiden van de Changesetter® game leert dat deelnemers spontaan de vergelijking maken tussen de case in de game en de veranderingen waar zij in hun eigen context mee te maken hebben. Tussen de verschillende spelronden is er debriefing en discussie met de hele groep en ruimte voor reflectie over eigen aanpak. Daarbij vestig ik ook graag de aandacht op het kijken vanuit systemisch perspectief naar verandering.

De online simulator én groot spelbord stimuleert een sprankelende dynamiek en leermotivatie.

Afhankelijk van de doelstelling kan gekozen worden om de game op een deel van een dag te spelen, een volledige dag of als onderdeel van een meerdaagse workshop of traject over leiderschap, team en change. Daarbij kan ook een bedrijfseigen uitdaging die “change” met zich meebrengt, geïntegreerd worden.

Changesetter® biedt een keuze aan cases:

 • Implementatie van een nieuwe CRM
 • Herstructurering en synergie
 • Lean implementatie
 • Co-creatie

Changesetter®
Changesetter®
Changesetter®